e-Dokumentacji

Czym jest e-Dokumentacji?

e-Dokumentacja to usługa umożliwiająca pacjentom na zdalny wgląd i pobranie dokumentów medycznych oraz wybranych badań laboratoryjnych. Dzięki temu nie tylko znacznie ogranicza konieczność jego wizyty w placówce, ale pozwala m.in. na odciążenie personelu oraz redukcję papierowego obiegu dokumentów.

Do kogo jest skierowana usługa?

Usługa jest adresowana dla Pacjentów i osób upoważnionych. Aby zrealizować usługę należy posiadać konto w MPI. 

 

Etapy realizacji usługi?

Aby przeglądać swoją dokumentację medyczną zaloguj się do portalu, a następnie przejdź do zakładki Świadczenia. Szczegółowa instrukcja krok po kroku znajduje się w sekcji Pomoc.

Podstawy prawne

Realizacja usługi jest zgodna ustawą z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2011 Nr 113 poz. 657, z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Skip to content