e-Konsultacje

Czym jest e-Konsultacja?​

e-Konsultacja to usługa zdalnej konsultacji medycznej pomiędzy pracownikami medycznymi Szpitala i/lub Partnerami podczas leczenia pacjenta (stacjonarnie lub ambulatoryjnie) tj. podczas hospitalizacji w przypadku pacjentów leczonych stacjonarnie oraz w trakcie lub po zakończonej wizycie pacjenta w przypadku chorych leczonych ambulatoryjnie. Celem usługi jest zwiększenie dostępności świadczeń zdrowotnych w środowisku społecznym pacjenta. Usługa umożliwi prowadzenie zdalnych konsultacji medycznych (chat, rozmowa audio, rozmowa video) pomiędzy lekarzem prowadzącym a lekarzami innych specjalizacji (konsultantami)lub pomiędzy członkiem zespołu. Dzięki e-konsultacji lekarz prowadzący (w obecności pacjenta lub samodzielnie) będzie miał możliwość sprawdzenia dostępności e-konsultacji i realizacji konsultacji ad hoc lub sprawdzenia dostępnych terminów wraz z ustaleniem.​

Do kogo jest skierowana usługa oraz jaki jest jej rezultat?​

Usługa eKonsultacja jest adresowana do Pacjenta i lekarza prowadzącego. 

Zrealizowana usługa zostanie oznaczona jako zakończona i zostanie przeniesiona do usług historycznych .

Etapy realizacji usługi? ​

Lekarz prowadzący wskazuje usługę medyczną (rodzaj konsultacji), wybiera konsultanta (ów) i termin konsultacji.

Podstawy prawne

Realizacja usługi jest zgodna ustawą z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2011 Nr 113 poz. 657, z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Skip to content