e-Rejestracja

Czym jest e-Rejestracja?​

E-Rejestracja to usługa umożliwiająca internetową rezerwację terminu wizyty do wybranej poradni i lekarza. Użytkownik może umawiać się na wizyty, odwoływać wizyty oraz zmieniać terminy już zarezerwowanych. ​

Do kogo jest skierowana usługa oraz jaki jest jej rezultat?​

Usługa eRejestracji jest adresowana dla Pacjentów, którzy chcą zarejestrować wizytę online. 

Zrealizowana usługa zostanie oznaczona jako zakończona i zostanie przeniesiona do usług archiwalnych. 

Etapy realizacji usługi? ​

Aby zrealizować usługę (wymagane konto dostępu do części zamkniętej portalu) należy ją wybrać z listy, a następnie dokonać rezerwacji terminu. Podczas rezerwowania wizyty może być wymagane podanie danych ze skierowania lub kodu e-skierowania

W kolejnym kroku należy wejść w odnośnik, który zostanie wysłany pocztą elektroniczną jako potwierdzenie rejestracji. 

Po zaakceptowaniu rezerwacji możesz udać się do poradni w ustalonym terminie.

Instrukcja krok po kroku rejestrowania wizyt w portalu znajduje się w zakładce Pomoc.

Wymagane dokumenty

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość​

Inne niezbędne dokumenty potwierdzające wcześniejsze leczenie​

Podstawy prawne

Realizacja usługi jest zgodna ustawą z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2011 Nr 113 poz. 657, z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Skip to content