e-Powiadomienia

Czym są e-Powiadomienia?​

Podstawowym zastosowaniem usługi e-Powiadomienia jest wysyłanie informacji i powiadomień do pacjentów (emaile, sms). Wysyłka może odbywać się w sposób automatyczny, po wystąpieniu określonego zdarzenia lub ręczny do indywidualnie wybranej grupy odbiorców. Pacjent po dokonaniu dla niego rezerwacji wizyty otrzyma wiadomość z podstawowymi informacjami jej dotyczącymi (data, godzina, adres, lekarz). Powiadomienie ostanie wysłane również w przypadku zmiany terminu wizyty lub jej odwołania. Ponadto system będzie automatycznie wysyłał przypomnienia o zbliżającej się wizycie w gabinecie lekarskim, o terminie szczepienia lub o konieczności dostarczenia skierowania. Usługa e-Powiadomienia oferuje również funkcjonalność wysyłania wiadomości informacyjnych i marketingowych do wybranych odbiorców.

Do kogo jest skierowana usługa oraz jaki jest jej rezultat?​

Usługa ePowiadomienia jest adresowana dla Pacjentów(zarejestrowanych w MPI), którzy wyrażą zgodę na otrzymywanie takich powiadomień. 

Zgoda na świadczenie usługi zostanie zapisane. Usługa będzie świadczona do czasu wycofania zgody (wyłączenie usługi). 

Etapy realizacji usługi? ​

  • Aby zrealizować usługę należy wyrazić zgodę
  •  Należy kliknąć w link aktywacji usługi wysłany do użytkownika

Podstawy prawne

Realizacja usługi jest zgodna ustawą z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. 2011 Nr 113 poz. 657, z późn.zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

Skip to content